Sweden Textile Water Initiative – STWI

Textilproduktion förbrukar stora mängder vatten, vilket gör vattentillgång till en avgörande fråga i en hållbar modeindustri. Därför är Lindex en av initiativtagarna till och en aktiv deltagare i The Swedish Textile Water Iniative – STWI. Det är ett gemensamt projekt mellan textil- och läderdetaljhandelsföretag i Sverige tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI) för utveckling av leverantörers vattenförbrukning och vattenhållning i produktion.

Projektet grundar sig i att förstå och minska påverkan på vattentillgång inom textil- och läderproduktion genom att utveckla riktlinjer och metoder för leverantörer och producenter. Sedan 2012 har vi aktivt implementerat riktlinjerna i vår egen leverantörskedja.

Riktlinjer för tre områden

  • Vatteneffektivitet
  • Förebyggande av vattenförorening
  • Avloppsvatten

Syftet med riktlinjer för vatteneffektivitet är att se till att endast nödvändig mängd vatten används i fabriken, vilket minskar behovet av att behandla avloppsvatten samt minskar kostnader för energi- och vattenförbrukning. Riktlinjer för förebyggande av vattenförorening och avloppsvatten syftar till att minska den negativa påverkan på hälsa och miljö som kemikalier från produktionen kan ha. Även det kommer att frigöra vattenresurser och förbättra vattenkvalitén.