Sustainable Water Resource Management – SWAR

Den indiska textilindustrin en viktig del av Indiens ekonomi och sysselsätter mer än 35 miljoner människor. Då textilproduktion förbrukar stora mängder vatten är vattentillgång en avgörande fråga i en hållbar modeindustri. Därför har Lindex gått samman med Indiska, Kappahl och Stockholm International Water Institute (SIWI) i projektet Sustainable Water Resource Management – SWAR för att förbättra resurshållningen i leverantörers textilproduktion.

Projektet består av workshops som omfattar effektiv energiförbrukning, behandling av avloppsvatten och kemikalier samt utbildning av fabriksarbetare inom hållbar förbrukning av vatten, energi och kemikalier. I projektet utvecklas riktlinjer åt leverantörer för hållbar resursförbrukning.

Utveckling av hållbar resursförbrukning

  • Resurseffektiva processer för infärgning
  • Sparsam resurshållning
  • Insamling av regnvatten
  • Behandling av avloppsvatten
  • Återanvändning av vatten
  • Mer effektiva sköljprocesser
  • Effektiva rutiner för pannuppvärmning
  • Förbättra vattenbesparingar

2013 i Dehli resulterade projektet i en minskad vattenkonsumption med 84,5 miljoner liter. Det minskade elförbrukning med 3,4 procent, bränsleförbrukning med 4 procent och förbrukning av kemikalier med 14 procent på leverantörs- och underleverantörsnivå.