Skogar

Lindex mål är att ha minst 80 procent av våra plagg tillverkade i material från hållbara källor år 2020. För att möta vårt mål arbetar vi ständigt med att se över materialval och välja mer hållbara alternativ.

Idag är cirka 5 procent av Lindex sortiment gjort av viskos, en konstgjord cellulosafiber gjord av trämassa. Varje år huggs det ner omkring 70 miljoner träd i världen för textilproduktion, vilket äventyrar världens skogar, biologisk mångfald och klimat.

Tillsammans med andra ledande modeföretag, designers och leverantörer ansluter Lindex sig till den internationella miljöorganisationen Canopy och deras arbete för att motverka att världens skogar faller offer för det senaste modet.

Som en del i kampanjen CanopyStyle kommer de engagerade parterna att arbeta för att råmaterialet till företagens viscose inte kommer från gamla eller hotade skogar.

Parallellt med arbetet i CanopyStyle är Lindex aktiva i forskningsprojekt med fokus på att hitta nya sätt att göra viskos av gamla textilier för att spara naturresurser.

Läs mer om vårt engagemang här