School of Hope, Bangladesh

Vi tror på utbildning som en väg ur fattigdom. I Bangladesh är utbildning obligatorisk upp till femte klass, men det innebär inte att alla barn i Bangladesh ges möjligheten att gå i skolan. För att stötta barns utbildning arbetar Lindex med School of Hope, en skola i ett fattigt område i Dhaka, Bangladesh.

School of Hope grundades 1990 på initiativ av Wim Bakker, en holländsk man som då levde i Bangladesh. Skolan erbjuder näst intill gratis utbildning upp till femte klass, elevernas föräldrar betalar endast en symbolisk summa på 5 taka i månaden vilket motsvarar ungefär 0,56 SEK. Skolan startade med 25-30 elever men utbildar idag 200 elever och är beroende av donationer från individer och organisationer.

Lindex har stöttat School of Hope i många år genom att donera kläder till barnen men också genom att donera kläder till försäljning som genererar pengar till skolmaterial. Sedan 2010 finansierar Lindex även lärarnas löner för att hjälpa skolan att säkra en fortsatt god utbildning för eleverna.