Lindex Safe kids wear

Säkra barnkläder

Barn kryper, klättrar, klänger, springer, hoppar och upptäcker världen utan att tänka på risker eller faror, och kläderna får aldrig utgöra en risk för barnet. Därför arbetar vi aktivt med att göra barnkläderna säkra att använda, och omfattande risk- och säkerhetsbedömningar görs för varje produkt.

Vi har en etablerad rutin för att säkerställa att knappar och tryckknappar på plagg för de minsta barnen är ordentligt fastsatta och inte riskerar att lossna. Inga paljetter, stenar eller andra små dekorationer får limmas på plaggen, och knapparna måste vara sydda med särskild maskinsöm på de minsta storlekarna. Dessutom är huvorna på våra barnytterplagg alltid avtagbara för att minimera risken för olyckor.

För att se till att standarden följs, används en checklista under hela processen från planeringsstadiet till färdiga barnkläder. Bland annat regleras längden på snoddar och dragband, placering av reflexer och utformning av huvor i checklistan.

I Lindex barnplagg finns inte heller några förbjudna, giftiga eller allergiframkallande kemikalier. Alla våra leverantörer förbinder sig att inte använda några av de kemikalier som finns på vår restriktionslista. För att ytterligare vara säkra på att leverantörerna följer kraven genomförs regelbundna kemikaliekontroller av produkterna.