Runda Upp

Runda Upp är en svenskt stiftelse som driver tanken att genom handel, service och affärskassasystem ge insamlingsorganisationer en gratis möjlighet att samla in medel för särskilda ändamål. För våra Lindexkunder är Runda Upp ett säkert och enkelt sätt att donera pengar genom sina inköp.

Vid köptillfället under en Runda Upp-aktivitet i våra butiker ställer vår personal frågan om du vill runda upp ditt köp till den givna organisationen. Du bestämmer själv om du vill donera, och i så fall vilket belopp du vill ge. Information om vilken organisation som tar emot donationen är alltid synlig på kassadisken under aktiviteten.

Fördelar med att Runda Upp:

  • Vi använder de redovisningsregler som Runda Upp har satt upp för ett säkert och transparent givande.
  • Det inte tas ut några kostnader från givarbeloppet.
  • Det aldrig finns ett köptvång kopplat till givandet.
  • Din gåva alltid finns redovisat på ditt kassakvitto.
  • Alla insamlingsresultatet publiceras på www.rundaupp.se
  • Lindex ger Stiftelsen Runda Upp rätt att revidera Lindex Runda Upp-aktiviteter.
  • Runda Upp har rätt att kontrollera med mottagande organisation att insamlade medel har redovisats

Ett Runda Upp-belopp är alltid en gåva och kan inte återbetalas.