Respektera vår planet

Alla har gränser och vill känna sig respekterade. Detsamma gäller vår planet och på Lindex tänker vi inte vara en passiv åskådare i vår tids största miljökris.

There can be no empowerment in a ruined environment

Vår vision är ”to empower and inspire women everywhere”. Arbetsförhållanden, kroppspositivitet och inkluderande är bara en del pusslet. Vi måste gå ännu längre och fråga oss, vad krävs – som kvinna i dagens värld – för att kunna känna sig stärkt och inspirerad? Andra behov kommer först; du kan inte leva upp till din fulla potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa grundläggande behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Om vår globala uppvärmning passerar 1,5-gradersgränsen kommer vi att ha en värld utan tillräckligt med rent vatten och mat, en värld fylld med social oro och konflikter. Och kvinnor är dem som drabbas hårdast. Vår vision driver oss på så sätt till att göra mer för att driva cirkularitet i modebranschen och agera för klimatet. För modebranschen är inte bara beroende av vår planets resurser – vi förbrukar också mycket av dem.

Vikten av en cirkulär ekonomi

Utmaningarna vi står inför är inte små, men vi vet vad vi måste göra. Vi måste använda resurser på bästa sätt och gå mot en cirkulär ekonomi som värderar ekonomiska aspekter på samma nivå som de sociala och miljömässiga. Att utveckla mer cirkulära affärsmodeller och ändra arbetssätt från linjära till cirkulära är den enda vägen framåt och vi behöver skapa ett system som stöttar detta skifte.

Respektera vår planet – våra tre målsättningar

Agera för klimatet
Vi vill se till att vår egen verksamhet är klimatneutral och att vi minskar den negativa klimatpåverkan i vår leverantörskedja. Här är våra mål:

  • Till 2023 ska vi vara klimatneutrala i vår egen verksamhet
  • Till 2030 ska vi ha minskat CO2-utsläppen i hela vår värdekedja med 30 procent, med 2017 som baslinje.

Arbeta med ett cirkulärt förhållningssätt
Vi vill förlänga livslängden på våra produkter och använda resurser på bästa sätt genom hela vår verksamhet. Här är våra mål:

  • Till 2025 ska 100 procent av Lindex material vara återvunnet eller komma från hållbara källor.
  • Till 2020 ska vi ha satt mål gällande minskade materialflöden och ökad återvinning
  • Till 2020 ska vi ha satt mål på design för lång livslängd

Agera ansvarsfullt med vatten
Vi vill vara vatteneffektiva genom hela vår värdekedja, minska risken för vattenbrist i områden som är kopplade till vår verksamhet, och tillsammans med partners skapa tillgång till vatten och sanitet i fabriker och närliggande samhällen. Här är våra mål:

  • Till 2025 ska alla Lindex affärspartners med vattenintensiv verksamhet mäta sin vattenförbrukning, ha satt reduktionsmål samt integrerat reduktion, återanvändning och återvinning av avloppsvatten i sitt miljömässiga ledningssystem.
  • Till 2025 ska vi ha eliminerat utsläpp av farliga och giftiga ämnen från Lindex leverantörskedja samt driva transparens och mer hållbar kemikalieanvändning.

 

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi skapa en framtid för stärkta och inspirerade kvinnor i en hållbar värld. Följ med oss på denna resa.