Renare infärgning

Nästan 90 procent av vårt Better Denim sortiment är infärgat med den renaste indigofärgen på marknaden, som är bättre för miljön och de människor som jobbar i produktionen.

Vi jobbar med att minska miljöpåverkan i alla delar av vår denimproduktion, från fiber till färdig produkt. Under 2016 gjorde vi stora framsteg i infärgningsprocessen som står för en stor del av påverkan på både fabriksarbetarna och miljön. Till början av 2017 var 90 procent av vårt Better Denim-sortiment infärgat med DyStar Indigo Vat 40% Solution.

DyStar Indigo Vat 40% Solution är mer resurseffektiv då det går åt mindre vatten, energi och kemikalier. Färgen har bättre fixering vilket minskar behovet av extra kemikalier. Genom att arbeta med denna lösning minskas användningen av hydrosulfit med 60-70% och processen är renare med mindre avloppsvatten och utsläpp. Processen med DyStar Indigo Vat 40% Solution sker i ett slutet system vilket märkbart minskar arbetarnas kontakt med kemikalier och då färgen är flytande uteblir allt damm i produktion.