Intervju med Re:textile

Intervju med Re:textile

Re:textile har varit en värdefull partner i utvecklingen av vår Re:Design-kollektion. Adrian and Anna-Karin är riktiga redesign-experter så vi lät dem svara på några frågor!

Kan ni berätta om Re:textile?

Re:textile är en organisation som både arbetar med forskning och samarbeten med andra företag. Vi är ett forskningsprojekt som undersöker samt utvecklar designprocesser och affärsmodeller för redesign. En stor del av vårt arbete går ut på samarbeten med olika organisationer som vill arbeta med redesign och cirkulär ekonomi.

Varför valde ni att jobba tillsammans med Lindex i detta projekt?

Vårt mål på Re:textile är att bidra till en minskad konsumtion av resurser genom nya designprocesser och affärsmodeller, och vi är väldigt glada över att ha gjort detta projekt tillsammans med Lindex. Att jobba med Lindex som partner, med ert starka mode och breda målgrupp, hjälper oss att ta redesign från nisch till en större marknad vilket verkligen kan göra skillnad.

Vad anser ni är viktigt för framtiden när det gäller cirkularitet?

Vi måste gå mot en maximerad användning av de resurser vi konsumerar och en ökad livslängd för produkter. Textilåtervinning är ett sätt att öka cirkularitet, men innan vi återvinner vi måste ha förbrukat produkternas hela potential. Det kommer att vara viktigt att vi designar för längre livslängd och har ”redesignability” i åtanke från början. Det skulle innebära att förbereda för plaggens andra och tredje liv redan i första designstadiet. Cirkularitet inom textilindustrin behöver utvecklas i större skala än som pilotprojekt och enstaka kollektioner, vilket kommer att kräva mer mångfacetterade intäktsmodeller än att enbart skapa lönsamhet genom att sälja nya produkter.

Vilka utmaningar ser ni för en cirkulär textilindustri?

Den största utmaningen är att den totala ekonomin inte är anpassad för cirkularitet idag, vilket gör det svårt att arbeta på ett cirkulärt sätt och fortfarande har en god lönsamhet. Det är också en utmaning att det inte längre finns tillräckligt med textilkunskap på många ställen i världen. Till exempel finns det väldigt lite textilkunskap kvar i Sverige eftersom det mesta av produktionen flyttades utomlands för många år sedan. Att frakta produkter fram och tillbaka till produktionsländer långt borta motsäger syftet med en cirkulär affärsmodell. Bristen på utbredd kunskap är därför en stor utmaning för att arbeta cirkulärt i stor skala.

Re:textile är en projektorganisation som är finansierad av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund och drivs i samverkan mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt flera organisationer, företag och entreprenörer i Västsverige.