Re:Design

På Lindex söker vi ständigt förbättringar genom att hitta nya innovativa och cirkulära sätt att arbeta. Re:Design utgör ett av våra senaste steg mot att sluta materialkretsloppet.

Produktionen av textilfibrer i världen har tredubblats sedan 80-talet och om vi fortsätter i samma takt kommer det att produceras 200 miljoner ton om året vid 2030. Det går knappt att greppa men det är uppenbart att detta inte är en hållbar utveckling. Vi måste därför fråga oss själva; hur kan vi använda resurser och textilier som redan finns på bästa sätt?

I mars 2017 lanserade vi Re:Design; en kollektion av exklusivt upcyclade produkter som designades om och blev omgjorda lokalt i Borås, Sverige. För denna kollektion tittade vi på varje plaggs möjligheter och utforskade nya cirkulära sätt att arbeta för att använda mindre resurser och förlänga plaggens livstid. Med redesign kan ett plagg bli flera fantastiska plagg under sitt liv. Läs mer om kollektionen här.

Re:Design var ett pilotprojekt som vi gjorde i samarbete med Re:textile på Högskolan i Borås. Re:textile är en projektorganisation som syftar till att utveckla strukturer för cirkulära processer inom textilindustrin. Deras mål är att bidra till minskad förbrukning av resurser genom nya designprocesser och affärsmodeller. Läs mer om Re:textile och deras tankar om Re:Design här.

Ett projekt som Re:Design kräver ett nära samarbete mellan funktioner i hela organisationen, från design till inköp, logistik, butiker och allt däremellan. I denna pilot lärde vi oss mycket och kommer att fortsätta att utforska nya innovativa och cirkulära sätt att arbeta.