Kvalitetstester

Kvalitetstester

Vi tar fullt ansvar för de produkter som säljs i våra butiker. Alla våra produkter ska vara säkra, ha en bra kvalitet, inte innehålla några farliga kemikalier och de ska ha producerats med omtanke om människor och miljö, och med hänsyn till djurens välfärd.

Kvalitetstester

Kvalitet har alltid varit viktigt för oss och är i fokus när vi skapar mode. Våra leverantörer skriver avtal baserade på lagstadgade krav och rekommendationer i de länder där vi har butiker. Lindex tillämpar alltid de striktaste kraven i alla länder. Ett antal olika tester genomförs för att säkerställa kvaliteten på plaggen. Testerna utförs under produktionsprocessen och på den färdiga produkten. Varje år genomför vi tusentals kvalitet-, kemikalie- och säkerhetstester på egna testanläggningar samt vid externa oberoende laboratorier. Exempel på de tester som genomförs:

Tvättest

Vid tvättestet säkerställs att plagget håller Lindex kvalitetskrav gällande krympning, vridning och att färgen håller vid tvätt.

Torrfällningstest

Lindex utför torrfällningstester på samtliga plagg som produceras. På mörka denimplagg upplyses om risken för torrfällning genom en varningsetikett, då mörk denim kan färga av sig på ljusa möbler och kläder eftersom tyget är kraftigt infärgat.

Nopptest

Vissa material har en tendens att bilda noppor. Lösa fiberändar filtar ihop sig och bildar noppor på materialets yta. Dessa material testas för att kontrollera att de klarar Lindex krav.

Nickeltest

Knappar, blixtlås, smycken och andra metalldetaljer nickeltestas. Lindex följer det gränsvärde som EU har fastställt.

Flamtest

Lindex förbinder sig till att följa de krav som gäller flamsäkerhet. Material som anses riskfyllda testas och säkras så att de uppfyller gällande lagstiftning och rekommendationer.

Kemikalie- och pH-tester

Lindex har sedan flera år tillbaka en lista som omfattar kemikalier som inte får användas överhuvudtaget i produktionen därför att de har hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Kemikalierna i restriktionslistan får inte användas vid tillverkning och inte påträffas i den färdiga produkten. Rutinmässiga kontroller utförs för försäkran om att leverantörerna efterföljer kraven gällande kemikalier och pH-värde.

Sol-, salt- och klorblekningstest

Alla Lindex badkläder testas för att upptäcka om färgerna förändras eller bleks när de utsätts för solljus, saltvatten och klor.