Personuppgiftspolicy – Rekrytering

AB Lindex inkl. Dotterbolag,  nedan kallat Lindex, värnar om att skydda dina personuppgifter när du söker en tjänst eller lämnar en intresseanmälan till oss. I denna policy får du information om hur Lindex behandlar, skyddar och förvaltar dina personuppgifter som du lämnat till Lindex.

Personuppgiftsansvarig
AB Lindex 556452-6514, ”Lindex”, Box 233, 401 23 Göteborg

Personuppgiftsbiträde
Visma Enterprise AB org. nummer: 556329-3280

Dina uppgifter kommer att användas för att värdera din ansökan, kontakta dina referenser och ta ställning till övrig information du lämnar till Lindex. Lindex kommer även att använda din information för att kunna återkoppla eller kalla dig till en intervju om din profil stämmer överens med tjänsten du sökt.

Lindex kommer inte att efterfråga känsliga personuppgifter från kandidater. Därför uppmanar vi till att inte lämna ut personlig information gällande t.ex. etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiösa/filosofiska övertygelser, fackligt engagemang, hälsa eller sexuell läggning när du skickar in din ansökan.

I samband med din ansökan eller intresseanmälan samlar Lindex in och hanterar de uppgifter du förmedlar till Lindex. Det innefattar även medföljande information så som referenser från tidigare arbetsgivare, personligt brev eller andra bilagor. Om du förser Lindex med information från tredje part, så som kontaktuppgifter till en referens, intygar du indirekt att du fått godkännande från denna tredje part att låta Lindex hantera även dessa uppgifter.

Lindex kan komma att efterfråga utdrag från belastningsregister och göra kreditkontroll om den informationen är relevant för tjänsten du söker.

Din information behandlas av Lindex och lagras hos tredje part (personuppgiftsbiträde) i vårt rekryteringssystem inom EU. Lindex ansvarar för dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Dina uppgifter kommer att behandlas av rekryterande personer på berörd HR-avdelning samt chef med rekryteringsansvar där tjänsten är placerad.

Dina uppgifter kommer att behandlas med hög datateknisk säkerhet och kommer att finnas tillgängliga endast för behörig personal. Din ansökan kommer att sparas i Lindex rekryteringssystem i 24 mån för att uppfylla tillämplig lagstiftning. Uppgifterna raderas från Lindex databas 24 månader efter senast aktiva inloggning.

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina lämnade uppgifter kan du göra det antingen genom att logga in i rekryteringssystemet eller genom att kontakta customerservice@lindex.com. Du har också rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, helt radera din profil i rekryteringssystemet eller närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, även detta görs via customerservice@lindex.com.

I samband med din ansökan eller intresseanmälan ger du ditt samtycke till att Lindex hanterar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Kategorier och Taggar