Partnership for Cleaner Textile in Bangladesh – PaCT

Textilindustrin är en viktig del av Bangladesh ekonomi och skapar jobb för nästan 4 miljoner människor. Då textilproduktion förbrukar stora mängder vatten är vattentillgång en avgörande fråga i en hållbar modeindustri. Därför deltar Lindex i det fyra-åriga programmet Partnership for Cleaner Textile – PaCT i Bangladesh, tillsammans med sju andra internationella modeföretag.

Vattentillgång i Bangladesh

  • Ytvattnet är förorenat vilket gör det omöjligt att dricka och använda i produktion. Istället använder textilindustrin grundvatten, 1.500 miljarder liter grundvatten förbrukas av industrin varje år.
  • Grundvattnet i Dhaka, Bangladesh sjunker med cirka 2 meter varje år, vilket gör stadens situation kritisk.
  • En avsevärd minskad grundvattennivå har en direkt inverkan på de fattiga och på ekonomin i sin helhet. Över 80% av staden förlitar sig på grundvatten för förbrukning i hemmen och industrierna.
  • Förorenat ytvatten skadar såväl människors hälsa som ekosystemet vilket människor är beorende av för mat och inkomster.

Vad PaCT projektet gör

The Partnership for Cleaner Textile är ett projekt för perioden 2013-2016 som fokuserar på att minska den förbrukning av grundvatten och förorening av ytvatten som orsakas av textila våtprocesser genom att:

  • Utveckla resurseffektiva krav för upphandling
  • Hjälpa fabriker att öka sin kapacitet
  • Sprida teknisk kunskap
  • Ge tillgång till finansiering för Cleaner Production investeringar
  • Skapa en plattform för lokal och nationell dialog gällande hållbar vattenförbrukning i textilindustrin.

The Partnership for Cleaner Textile jobbar för en positiv miljömässig förändring för Bangladesh industri för textila våtprocesser samt fabriksarbetare och omgivande samhälle. Flera av Lindex största leverantörer deltar i programmet idag. Vårt mål att 80% av alla våra plagg som tillverkas i Bangladesh ska vara producerade i Cleaner Production-fabriker före år 2016 uppnåddes redan 2014.