Partnership for Cleaner Textile in Bangladesh – PaCT

Textilindustrin är en viktig del av Bangladesh ekonomi och skapar jobb för nästan 4 miljoner människor. Då textilproduktion förbrukar stora mängder vatten är vattentillgång en avgörande fråga i en hållbar modeindustri. Därför deltar Lindex i det fyra-åriga programmet Partnership for Cleaner Textile – PaCT i Bangladesh, tillsammans med 7 andra internationella modeföretag.

Vattentillgång i Bangladesh

  • Ytvattnet är förorenat vilket gör det omöjligt att dricka och använda i produktion. Istället använder textilindustrin grundvatten, 1.500 miljarder liter grundvatten förbrukas av industrin varje år.
  • Grundvattnet i Dhaka, Bangladesh sjunker med cirka 2 meter varje år, vilket gör stadens situation kritisk.
  • En avsevärd minskad grundvattennivå har en direkt inverkan på de fattiga och på ekonomin i sin helhet. Över 80 procent av staden förlitar sig på grundvatten för förbrukning i hemmen och industrierna.
  • Förorenat ytvatten skadar såväl människors hälsa som ekosystemet vilket människor är beroende av för mat och inkomster.

Vad PaCT-projektet gör

The Partnership for Cleaner Textile är ett projekt för perioden 2013-2016 som fokuserar på att minska den förbrukning av grundvatten och förorening av ytvatten som orsakas av textila våtprocesser genom att:

  • Utveckla resurseffektiva krav för upphandling
  • Hjälpa fabriker att öka sin kapacitet
  • Sprida teknisk kunskap
  • Ge tillgång till finansiering för Cleaner Production investeringar
  • Skapa en plattform för lokal och nationell dialog gällande hållbar vattenförbrukning i textilindustrin.

The Partnership for Cleaner Textile jobbar för en positiv miljömässig förändring för Bangladesh industri för textila våtprocesser samt fabriksarbetare och omgivande samhälle. Flera av Lindex största leverantörer deltar i programmet idag. Vårt mål att 80 procent av alla våra plagg som tillverkas i Bangladesh ska vara producerade i Cleaner Production-fabriker före år 2016 uppnåddes redan 2014.