One Bag Habit

Dagens konsumtion av påsar är ohållbar. Naturvårdsverket menar att vi använder nästan 200 plastpåsar per person och år, och att plastpåsen i snitt enbart används i 30 minuter. Vi vill uppmuntra våra kunder till att köpa en mer hållbart tillverkad påse och sedan återanvända den vid flera tillfällen.

Sedan den 1 juni 2017 tar vi betalt för alla påsar i våra svenska butiker och i början av 2018 anslöt Lindex övriga egna marknader. Allt överskott går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.

Vad är One Bag Habit?

One Bag Habit är ett gemensamt initiativ som lanserades av Lindex, KappAhl och H&M som syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Initiativet är ett svar på EU-direktivet om att minska förbrukningen av plastpåsar. Till att börja med gällde One Bag Habit endast i Sverige, men i början av 2018 anslöt även Lindex Norge, Finland, Baltikum och Storbritannien.

Som medlem i One Bag Habit förbinder företag sig att:

  • Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund, oavsett material eller storlek.
  • Informera kunderna om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad påskonsumtion och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar påskonsumtion
  • Erbjuda påsar till sina kunder som är gjorda av mer hållbara material och går att återvinna.
  • Donera eller investera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.
  • Rapportera om resultatet årligen.

Varför har ni startat One Bag Habit?

One Bag Habit är ett gemensamt initiativ som lanserades av Lindex, KappAhl och H&M. Ambitionen med One Bag Habit är att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar konsumtion av påsar. Mänskligheten har en viktig hållbarhetsutmaning i att minska förbrukningen av alla sorters påsar. Både plast- och papperspåsar har en negativ inverkan på klimatet. Även när de är gjorda av förnyelsebart material är de mycket energikrävande att tillverka, transportera och återvinna. Det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse. Under tiden finfördelas den i små bitar och blir en skadlig ingrediens i näringskedjan för både djur och människor.

Även bomullspåsar är resurskrävande, framförallt i odlingsledet, och behöver användas 130-400 gånger för att komma ner i den nivå av miljöpåverkan som plastpåsen ger upphov till. Det behövs helt enkelt färre påsar och fler användningstillfällen. Bäst är att ta med en påse hemifrån istället för att köpa en ny. Då sparar du både på jordens resurser och din egen ekonomi.

Om du ändå behöver en påse, så är Lindex påsar tillverkade av 80 procent återvunnen plast och 20 procent ostronskal. Ostronskal är en förnybar råvara och en restprodukt från livsmedelsindustrin. Påsarna är 100 procent återvinningsbara.

Vart går pengarna ni får in från försäljning av påsar?

Allt överskott från försäljningen av påsarna går till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor. Medlemsföretagen i One Bag Habit avgör själva till vilket ändamål överskottet skänks och rapporterar om resultatet årligen, på sin hemsida och/eller i sin årsrapport. Överskottet av påsförsäljningen på Lindex donerar vi bland annat till WaterAid och vårt gemensamma projekt.

Summan för de sju första månaderna i Sverige (1 juni – 31 december 2017) uppgick till 2 741 104 kronor. Pengarna donerades till det svenska forskningsprogrammet STEPS och den internationella organisationen WaterAid.