One Bag Habit

Dagens konsumtion av påsar är ohållbar. Enligt Naturvårdsverket använder vi i Sverige nästan 200 plastpåsar per person och år och en plastpåse används i snitt i 30 minuter. Vi vill uppmuntra våra kunder till att köpa en mer hållbart tillverkad påse och sedan återanvända den vid flera tillfällen.

Sedan den 1 juni 2017 tar vi betalt för alla påsar i våra svenska butiker och i början av 2018 anslöt Lindex övriga egna marknader. Allt överskott går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.

Vad är One Bag Habit?

One Bag Habit är ett gemensamt initiativ från Lindex, KappAhl och H&M som syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Initiativet är ett svar på ett EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar. Under 2017 gällde One Bag Habit enbart i Sverige, men sedan 2018 har One Bag Habit lanserats på alla Lindex egna marknader.

Som medlem i One Bag Habit förbinder företag sig att:

  • Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund, oavsett material eller storlek.
  • Informera kunderna om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad påskonsumtion och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar påskonsumtion
  • Erbjuda påsar till sina kunder som är gjorda av mer hållbara material och går att återvinna.
  • Donera eller investera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.
  • Rapportera om resultatet årligen.

Varför har ni startat One Bag Habit?

Vår ambition med One Bag Habit är att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar konsumtion av påsar. Alla typer av påsar, oavsett papper, plast eller tyg, har en negativ påverkan på miljön. Det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse. Under tiden finfördelas den i små bitar och blir en skadlig ingrediens i näringskedjan för både djur och människor. Även när de är gjorda av förnyelsebara material är de mycket energikrävande att både tillverka, transportera och återvinna. Det behövs helt enkelt färre påsar som används vid fler tillfällen. Bäst är att ta med en påse hemifrån istället för att köpa en ny. Då sparar du både på jordens resurser och sin egen ekonomi.

Om du ändå behöver en påse, så är Lindex påsar tillverkade av 100 procent återvunnen plast.

Vart går pengarna ni får in från försäljning av påsar?

Allt överskott från försäljningen av påsarna går till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor. Med överskottet finansierar vi bland annat vårt gemensamma projekt med WaterAid, där vi ökar tillgången till rent vatten, sanitet och förbättrad hygien i Bangladesh. Projektet fokuserar på ett område där många av de textilarbetare som producerar kläder för Lindex bor.

Vi redovisar vart pengarna går årligen, på vår hemsida och i vår hållbarhetsrapport. Summan för 2018 uppgick till 6 097 467 kronor. Pengarna finansierar bland annat vårt gemensamma projekt med WaterAid. Resterande belopp kommer att doneras kontinuerligt och rapporteras efterhand som donation sker.