Ola Wahlström – Country Business Controlling Manager

Hur startade din karriär på Lindex och hur har du utvecklats inom företaget hittills?
-Jag kom först i kontakt med Lindex som managementkonsult, då jag tog över ett projekt. Det var första gången jag fick chansen att arbeta inom modebranschen. Min bakgrund är inom stora globala industriföretag. Jag fastnade direkt för det höga tempot och närheten till slutkunden. Lindex har som företag haft stor inverkan på mig: de fantastiska kollegorna, det positiva arbetsklimatet och möjligheten att påverka. Med det i åtanke hade jag som mål att börja arbeta på Lindex när rätt möjlighet dök upp.

-Efter två år av olika projekt inom Lindex tog jag rollen som projektledare för avdelningen Concept & Marketing. Jag arbetade med organisationsutveckling och inom omnikanalområdet, där jag utvecklade hur marknadsavdelningen skulle anpassa sig till ökad efterfrågan till följd av geografisk expansion samt ett ständigt växande antal digitala kommunikationskanaler. Två år senre fick jag tjänsten Business Controller Manager, vilket för mig var en väldigt spännande och utmanande roll, där ekonomi, gruppstrategi och förändringsledarskap (genom utvecklingen och implementeringen av en långsiktig ekonomisk plan) kombinerades. Jag har precis tagit ytterligare ett steg på min resa inom Lindex och nu börjat arbeta som Country Business Controlling Manager för vår största marknad, Sverige. Det är en fantastisk möjlighet som ger insikter och skapar verklig förståelse för försäljningsprocesser, våra kunder och hur vår organisation ständigt utvecklas baserat på våra insikter.  

Vilka är de mest inspirerande ansvarsområdena och arbetsuppgifterna i din nuvarande roll?

-I mitt team arbetar vi kontinuerligt med analyser av försäljning i butiker, budget, strategi, rapportering, allokeringsmodeller etc., vilket är väldigt inspirerande och bidrar till ökad förståelse kring vad som kan driva en bättre försäljning. Det finns två saker som utmärker sig: 1. Att arbeta med och få mitt team att växa, vilket är ett privilegium med mina fantastiska medarbetare. 2. Att ena minuten ha strategiska diskussioner för Lindex-koncernen och i nästa minut gräva ner mig i analysarbetet med mitt team och analysera och hitta lösningar.

Vilka är de största utmaningarna?
-För min roll/mitt team handlar det om en kombination av faktorer; där tid är en begränsande faktor som avgör vilket arbete som kan utföras, samt hur snabbt saker förändras inom branschen och möjligheten att förändras med den. Detta är dock också vad som gör arbetet roligt!

Vad är det bästa med att arbeta på Lindex?
-Att arbeta med fantastiska människor med bra företagsvärderingar och enastående ambitioner. Det skapar ett mycket inspirerande arbetsklimat!

Kategorier och Taggar