Material

Materialen vi använder i våra produkter spelar en avgörande roll i för plaggets utseende, kvalitet, känsla och passform. Att producera fibrer och material är resurskrävande och det går åt stora mängder vatten, energi och kemikalier, vilket kan ha en stor påverkan på människor och miljö. För att minska våra produkters påverkan arbetar vi konstant med att öka vår användning av mer hållbara material. Mer hållbara material är material som odlas och produceras på ett sätt som är bättre för miljön och människorna som jobbar med det jämfört med konventionellt odlade material och där råmaterialet kommer från förnybara eller återvunna källor.

  • Vårt mål är att 80% av våra plagg ska göras av mer hållbara material till år 2020.
  • Idag görs mer än 50% av våra plagg av mer hållbara material.
  • Vårt mål är att 100% av den bomull vi använder i våra plagg ska komma från mer hållbara källor år 2020.
  • Idag kommer 95% av den bomull vi använder från mer hållbara källor: Better cotton, ekologisk eller återvunnen bomull.