Johan Edling – Enterprise IT Architect

Hur startade din karriär på Lindex och hur har du utvecklats inom företaget hittills?
Jag började i den position som jag fortfarande har. Jag hade en hel del att lära mig när jag började för att förstå Lindex verksamhet och de utmaningar som fanns ur ett IT-perspektiv. Det första område som jag var involverad i var produktinformation. Sedan dess har jag dock arbetat med de flesta områden inom Lindex samt dess processer och IT-system.

Vilka är de mest inspirerande ansvarsområdena och arbetsuppgifterna i din nuvarande roll?
Jag har varit involverad i de flesta förändringar av Lindex IT-systemmiljöer, vilket har varit mycket givande. I grund och botten handlar det om att se till att tillgodose de olika avdelningarnas funktionsbehov och att lösningarna är hållbara framöver. Hållbarhet har flera skepnader hos Lindex.

Vilka är de största utmaningarna?
Den största utmaningen är att hålla jämn takt med eller ligga steget före kundernas förväntningar när vi träffar dem i butik eller via våra digitala kanaler. Vi behöver kontinuerligt förbättra eller förnya sättet vi arbetar på och samtidigt se till att Lindex utnyttjar de fördelar som digitaliseringen innebär för våra kunder och våra medarbetare.

Framstegen inom teknik, program och systemutveckling sker givetvis parallellt. Vi måste se till att Lindex har en så bra ställning som möjligt genom att införa nya metoder eller implementera ny teknik.

Vad är det bästa med att arbeta på Lindex?
Förändringen, som ständigt sker på Lindex. Försäljningen, säsongerna, interna prioriteringar och kundernas efterfrågan förändras i alla verksamheter, men jag tror att modebranschen skapar en perfekt förändringsstorm på grund av sin dynamiska spridning. Jag utmanas ständigt att vara kreativ, anpassa mig och se till att våra långsiktiga mål införlivas i ändrade planer.