HERproject

Kvinnor är centrala i vår verksamhet då majoriteten av Lindex kunder, anställda och våra leverantörers fabriksarbetare är kvinnor. Detta präglar vårt samhällsengagemang där vi arbetar med initiativ som fokuserar på att stärka kvinnor runtom i världen.

Sedan 2012 har vi arbetat med HERproject, ett fabriksbaserat utbildningsprogram initierat av BSR (Business for Social Responsibility) för att förbättra kvinnliga textilarbetares förhållanden. I HERproject utbildas deltagarna till ’peer educators’ och sprider i sin tur kunskapen vidare till de andra textilarbetarna i fabrikerna.

HERproject förbättrar kvinnliga textilarbetares förhållanden både i fabrikerna och utanför. Programmet når många människor, då kvinnorna även delar med sig av sin kunskap till sina familjer, vänner och grannar.

Vi arbetar med två olika program inom HERproject; HERhealth och HERfinance Wage Digitization.

HERhealth

Genom HERhealth ges kvinnliga textilarbetare utbildning inom hälsa för att öka deras medvetenhet och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Deltagarna väljer själva vilka ämnen de behöver utbildning om, exempelvis hälsa, säkerhet, hygien, säkert mödraskap, kost och sjukdomar. Sedan Lindex började arbeta med HERhealth har vi nått ungefär 22 000 kvinnor i Bangladesh, Kambodja, Kina, Indien, Myanmar och Pakistan med utbildning inom hälsa.

Under 2014 utökade vi HERhealth hos en av våra indiska leverantörer till att även inkludera män. Vi såg positiva resultat från detta projekt då kommunikationen mellan män och kvinnor om känsliga ämnen utvecklades. Under 2016 fortsatte vi med ännu ett projekt i Indien som inkluderade både män och kvinnor.

För andra året i rad uppmärksammade Lindex Internationella Kvinnodagen och kvinnliga textilarbetare genom att donera en andel av försäljningen den 8 mars till HERhealth. Donationen på 1,2 miljoner kronor ska användas till att starta fler HERhealth-projekt i Lindex leverantörers fabriker. Motsvarande donation 2017 uppgick till 1,1 miljon kronor och har hittills möjliggjort nio nya HERhealth-projekt i Bangladesh, Kambodja, Kina och Myanmar vilket omfattar omkring 8 500 kvinnor.

HERfinance Wage Digitization

Genom HERfinance ges textilarbetare ekonomisk utbildning inom ämnen som ekonomisk planering, budgetering, sparande, ansvarsfullt låntagande och finansiella tjänster. Detta program når både kvinnor och män, men har särskild inverkan på kvinnors ekonomiska styrka då de annars ofta saknar tillgång till och kontroll över hushållsekonomin. 2015 har Wage Digitization lagts till i programmet, som syftar till att utbilda arbetare och fabriksledning i digitalisering av löneutbetalningar och knyter samman arbetare med finansiella tjänster. Genom digitalisering av utbetalningar kan arbetarna få sin lön överförd till sin mobiltelefon som även kan användas till att göra betalningar med. Övergången från kontanta till digitala utbetalningar har många fördelar som ökad säkerhet, resurseffektivitet och ökning av fabrikernas produktivitet. Tillägget Wage Digitization är ett pilotprojekt, initierat 2015 genom ett partnerskap mellan BSR och Bill & Melinda Gates Foundation. Sedan Lindex började arbeta med HERfinance Wage Digitization har vi nått ungefär 7 800 arbetare i Bangladesh.

Resultat av HERproject

Genom att arbeta med HERproject bidrar vi till ökat välmående och ekonomisk styrka för fabriksarbetare. HERproject gör även att kvalité och produktivitet i fabrikerna ökar då arbetarna mår bättre. Detta kommersiella värde gör det intressant för fabriksägarna att delta i projektet. HERproject har även visat sig förbättra relationer mellan arbetare och fabriksledning, då arbetarna fått mer förtroende för ledningen och ledningen ser arbetarna mer som individer. Här kan du läsa mer om kvinnor som deltagit i HERproject och deras upplevelser.

Photo © BSR