Hållbar transport

På Lindex arbetar vi med hållbart mode ur ett livscykelperspektiv som involverar alla delar av vår design och produktionskedja, vilket inkluderar transport av våra varor från produktion till butiker. Transport av varor påverkar miljön och vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår miljöpåverkan.

För att minska utsläpp till luft och vatten som kommer av transport av Lindex produkter, arbetar vi inom flera områden:

Främst användande av sjöfrakt

Sjöfrakt är ett mer hållbart alternativ än flygfrakt då det har mindre negativ miljöpåverkan. Under 2017 transporterades 86 procent av Lindex varor med sjöfrakt och vårt mål är att öka andelen sjöfrakt ytterligare.

Maximalt utnyttjande av utrymme i transportcontainers

Vi mäter och följer regelbundet upp effektiviteten i våra containers. Vi arbetar för att använda utrymmet så effektivt som möjligt och strävar efter att fylla våra containers, i transport från produktion till distribution såväl som i transport från distribution till butiker.

Clean Shipping Network

Clean Shipping Network är ett nätverk som Lindex har varit en del av sedan 2008, som arbetar med ett index på transportföretags miljöpåverkan. Läs mer om nätverket och vårt engagemang här.

Låg användning av flygfrakt

Transport av varor med flygfrakt har stor negativ miljöpåverkan, därför bör det endast användas i särskilda fall. Under 2017 transporterades 4 procent av Lindex varor med flygfrakt och vårt mål är att minska andelen flygfrakt ännu mer.

Krav på vägtransporter

Vi arbetar med en plattform av krav som utvecklats tillsammans med andra företag inom detaljhandel och livsmedel, i samarbete med Trafikverket. Det är en plattform vi använder när vi väljer leverantörer vilket inkluderar krav för:

  • Företagsledning – miljövänlighet och trafiksäkerhet
  • Efterlevnad av lagstiftning
  • Alkohol och droger
  • Utsläpp av växthusgas
  • Hastighet
  • Utsläpp av hälsoskadliga ämnen
  • Uppföljning