Vår denimresa

På Lindex söker vi ständigt förbättringar och det är viktigt att ha människor och miljö i åtanke när vi producerar vårt mode. 2014 påbörjade vi vår denimresa som resulterade i Better Denim och Even Better Denim.

Vattenfrågan är väldigt viktig för oss på Lindex och den är en stor del av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete med målet att producera 80 procent av våra kläder genom mer hållbara processer till 2020. Läs mer om vårt vattenarbete här. Då denimproduktion är en av de textilprocesser som kräver mest vatten, är denim centralt i vår resa mot mer hållbara processer.

2014 började vi tillsammans med våra leverantörer att utvärdera vår denimproduktion och gradera våra denimmodellers miljömässiga inverkan. Denna utvärderingsprocess gjorde vi med stöd från det spanska denimkonsultföretaget Jeanologia och deras Environmental Impact Measuring (EIM) Software. Genom EIM Software graderades produktionen som låg, medium eller hög gällande miljömässig inverkan och det är ett verktyg som hjälper producenter att kontrollera användandet av vatten, energi och kemikaler.

När vi hade utvärderat vår denimproduktion började vi justera alla delar i processen för att göra den mer hållbar. Recepten för hur vår denim skulle tvättas optimerades, vissa tvättar som extra sköljningar slopades och andra tvättar kombinerades. Sammantaget gav dessa justeringar stor effekt – i produktionen av våra första Better Denim-modeller minskade vattenanvändningen med upp till 45 procent och energiförbrukningen minskade med upp till 27 procent. Minskad vattenanvändning resulterade även i minskad användning av kemikalier.

Efter att vi lanserat våra första mer hållbara denimmodeller 2015 implementerade vi förändringarna på hela vårt denimsortiment och sedan 2016 är all vår denim Better Denim. Vår resa har fortsatt efter det och idag, 2018, är vår denim mer hållbar än någonsin. Läs mer om vad det betyder att vårt denimsortiment är Better Denim här.

Vår resa mot mer hållbar denim har dock bara börjat. Vi fortsätter att söka förbättring och nya lösningar för hela vårt denimsortiment och allt börjar med våra ’Even Better Denim’. Läs mer om ’Even Better Denim’ här.