Global Organic Textile Standard – GOTS

På Lindex jobbar vi ständigt med förbättring i vår produktion och val av material. Många av våra plagg i ekologisk bomull är certifierade enligt Global Organic Textile Standard – GOTS. Det innebär att alla delar, från bomullsodling till infärgning, tryck och etiketter är godkända enligt GOTS kriterier.

GOTS är en standard som innefattar sociala och miljömässiga krav för alla steg i produktionen, från fiber till färdig produkt. Standarden certifierar den ekologiska statusen och säkerställer även spårbarhet av leverantörskedjan ända ner till bomullsodlingen. GOTS utvecklades genom samarbete mellan ledande normgivare och introducerades 2006. Målsättningen är att definiera krav för internationellt erkännande gällande miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning.

Alla delar omfattas

Alla produktionsfaciliteter som har del i tillverkningen av ett GOTS-plagg är certifierade av extern part, exempelvis Control Union. Faciliteterna får ett Scope Certificate som revideras varje år. Alla steg i tillverkningen av en produkt utförs inte på samma plats, istället finns flera leverantörer som genomför olika steg i processen. Alla steg är GOTS-certifierade enligt standarden. Vid varje transaktion, exempelvis när garntillverkaren köper bomull och tygtillverkaren köper garn, följer GOTS-certifikatet för den specifika processen med till nästa steg. Vid ett färdigt plagg finns därmed certifikat för varje steg i processen, vilket säkerställer ansvarsfull produktion från fiber till färdig produkt.

GOTS-märkningen

Plagg som är certifierade enligt GOTS är märkta med GOTS symbol. Oavsett om märkningen finns på pappersetiketten eller påsydd på plagget omfattar certifieringen hela plagget. Genom certifieringsnumret går det enkelt att söka information om tillverkningen via GOTS databas. Genom GOTS märkning, ges kunden en trovärdig försäkran om att det ekologiska plagget verkligen är ekologiskt och att det är ansvarsfullt producerat.

Några av GOTS kriterier

  • En textilprodukt som bär GOTS märkning måste innehålla minst 70 procent certifierad ekologiska fibrer. För märkning ”organic” måste plagget innehålla minst 95 procent certifierad ekologiska fibrer.
  • Alla kemikalier, som färgämnen, processkomponenter och tryck, måste uppnå standardens särskilda miljömässiga och toxikologiska kriterier.
  • Enheter för våtprocesser måste föra fullständiga register över användandet av kemikalier, energi, vattenförbrukning och rening av avloppsvatten, inklusive bortskaffandet av slam.
  • Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Paper och kartong som används i förpackningsmaterial, etiketter och liknande, måste vara återvunnet och certifierat enligt FSC eller PEFC.
  • Standardens sociala kriterier baserad på centrala normer från den International Labour Organisation (ILO) måste uppfyllas av alla enheter i tillverkningen.