Eco-viskos

Eco-viskos är en naturfiber tillverkad av trämassa från ansvarsfullt skogsbruk. Eco-viskos är ett mer hållbart alternativ till konventionell viskos och finns i delar av Lindex sortiment sedan våren 2018. Vilka plagg det gäller ser du enkelt på etiketten där det står Eco-Responsible Viscose.

På Lindex använder vi LenzingTM EcoVeroTM som är fibrer gjorda av naturligt och förnyelsebart råmaterial från skogen. Allt trä kommer från naturliga skogar eller hållbart odlad skog och det är också möjligt att spåra träfiberns ursprung.

Tekniken som används för att tillverka Eco-viskos är certifierad enligt EU Ecolabel, EU:s officiella miljömärkning. Tekniken är mer resurseffektiv och innebär mindre klimatpåverkan och mindre vatten- och luftföroreningar jämfört med konventionellt producerad viskos. Tillverkningen sker i ett slutet system i Lenzings fabrik i Österrike vilket är bra för såväl miljö som människor eftersom mängden kemikalier inte bara är avsevärt lägre utan de som används också ta om hand på ett betryggande sätt.