Better Jersey

Vi har tagit vårt mer hållbara bassortiment för barn ännu ett steg längre genom att introducera Better Jersey, basplagg som är infärgade i en mer hållbar process.

Better Jersey-plagg är gjorda av ekologisk bomull och är GOTS-certifierade. GOTS är en standard som innefattar sociala och miljömässiga krav för alla steg i produktionen, från fiber till färdig produkt. Läs mer om GOTS här.

Better Jersey är infärgade med Avitera, en mer resurseffektiv infärgningsprocess som använder upp till 30 procent mindre vatten. Vid användning av Avitera fixeras mer är 90 procent av färgämnena, en fixeringsgrad som är högre än konventionella färgämnen och har många fördelar. Genom en högre fixeringsgrad krävs en mindre mängd färgämnen och det krävs mindre sköljning med vatten för att få bort överflödiga färgämnen. Hög fixeringsgrad innebär även en lägre energiförbrukning samt en renare process med mindre avloppsvatten och utsläpp.

I april 2017 introducerar vi de första Better Jersey plaggen i våra butiker; 32 plagg i vårt bassortiment för barn.

Varför är inte hela bassortimentet på barn infärgat i denna mer hållbara process?

Det finns idag begränsningar för infärgningsprocessen, vilket innebär att den enbart går att tillämpa på enfärgade plagg i vissa kulörer. Vi arbetar dock kontinuerligt med att kunna inkludera fler varianter framöver.

Relaterade dokument