Barns utbildning

Lindex samhällsengagemang präglas av vår strävan efter att stötta kvinnor och deras barn. Vi vill ge tillbaka till de samhällen vi är verksamma i och tror på utbildning som en väg ur fattigdom.

Många barn ges inte möjligheten att gå i skolan, därför stöttar vi projekt för barns utbildning.