Återanvänd & återvinn

Något gammalt för dig kan vara något nytt för någon annan. Så när du känner dig färdig med dina plagg, gör dem tillgängliga för återanvändning och återvinning. Lämna dina kläder till en välgörenhetsorganisation, second hand-butik eller till oss på Lindex.

Varje år slängs cirka 8 kg textil per person i hushållssoporna, enbart i Sverige. För att möta framtidens utmaningar behöver vi bli mer resurseffektiva och återanvändning och återvinning av textil är ett sätt spara på våra resurser. Återanvändning innebär att produkter samlas in, säljs och används igen. Återvinning betyder att produkter samlas in, materialet bryts ner och omvandlas till material för nya produkter.

Lindex samarbetar med flera organisationer för att bidra till en ökad återanvändning och återvinning av textil. Vi vill bidra till att insamling av textilier sker med största möjliga miljöhänsyn och nära konsumenten på ett enkelt sätt. Vi vill också att det som återanvänds eller återvinns tas om hand på bästa sätt så att användning av återvunna fibrer kan öka. Vår långsiktiga ambition är att bidra till ökad återanvändning och återvinning på så stor skala att vi i längden kan sluta materialkretsloppet. På så vis kan material som en gång tagits fram för att bli ett plagg användas flera gånger om, vilket förbrukar mindre resurser.

Du kan lämna in textilier i alla Lindexbutiker i Sverige, Norge och Finland. I Sverige samarbetar Lindex med Myrorna, i Norge med Fretex och i Finland med Remeo.

Hur går inlämning till?

Vi tar emot alla typer av textilier oavsett vart du har köpt dem från början. Textilierna ska vara torra och rena samt förslutna i en påse i normalstorlek, likt en matvarukasse eller shoppingpåse.

Du lämnar in dina textilier över kassan till personalen. Vid inlämning av minst 1 påse textil får du ett rabatterbjudande på 50 kr när du handlar för 300 kr eller mer. Rabatten gäller i tre månader. Erbjudandet gäller inte i kombination med andra rabatter eller på lindex.com och kan inte användas vid köp av presentkort.

Vad händer med plaggen efter inlämning?

De textilier som lämnats in sorteras och antingen återanvänds eller återvinns och blir en del i nya produkter, exempelvis putstrasor till industrin eller isoleringsmaterial. Endast cirka 2 procent kan inte återanvändas eller återvinnas utan går vidare till förbränning.