Arbetsförhållanden

Vi äger inga egna fabriker utan arbetar med cirka 140 leverantörer som i sin tur använder ca 240 fabriker i produktionen av våra produkter. Med detta är vi med och skapar arbetstillfällen för över 165.000 arbetare i Asien, främst i Kina, Indien, Bangladesh och Pakistan.

Alla våra leverantörer måste skriva under Lindex uppförandekod, där de grundläggande kraven på arbetsförhållanden fastställs och ligger till grund för hur arbetet i leverantörskedjan hanteras, genomförs och stöds.

Vår uppförandekod står ständigt inför utmaningar och risker i frågor som mänskliga rättigheter, arbetsmetoder och miljöproblem och vi vidtar aktivt åtgärder för att motverka dessa.

På våra produktionskontor har vi inspektörer som är anställda av Lindex vars uppgift är att utbilda och stödja våra leverantörer och fabriksägare i det viktiga förbättringsarbete som omfattar både uppförandekod och miljökrav, samt att utföra både anmälda och oanmälda inspektioner.

En fabriksinspektion innebär:

  • Möte med fabriksledningen
  • Granskning av dokumentation
  • Kontroll av fabrikslokaler
  • Intervju med de anställda
  • Avslutande möte med fabriksledningen och framtagande, i förekommande fall, av en handlingsplan

Barnarbete

Vi accepterar inte barnarbete! Inga barn ska arbeta hos någon av våra leverantörer eller i någon av de fabriker som producerar varor för oss. På grundval av Rädda Barnens riktlinjer har vi tagit fram ”Lindex Child Labour Action Plan”, som innebär att barn som har påfunnits i arbete ska avlägsnas från arbetsplatsen och istället ges möjlighet till utbildning.