Anna-Karin Dahlberg – Hållbarhetschef

Hur startade din karriär på Lindex och hur har du utvecklats inom företaget hittills?
Jag började på Lindex 2002 som inköpsassistent. Sedan dess har jag arbetat både som sortimentschef på dam och kontorschef i Kina, Indien och Hong Kong. Efter att ha återvänt till Sverige och en föräldraledighet blev jag 2015 ansvarig för hållbarhetsarbetet i produktionsledet och i september 2017 började jag som hållbarhetschef.

Vad är det mest inspirerande i din nuvarande roll?
Lindex arbetar väldigt dedikerat med hållbarhet och har integrerat det i hela verksamheten. Det är inspirerande att jobba med hållbarhet, både att kunna bidra till utvecklingen och att ta del av andras resultat för att implementera det i vår produktion och våra produkter. Det är också spännande att kunna koppla Lindex arbete till de globala hållbarhetsmålen och känna att vi är med och påverkar den stora bilden.

Vilka är de största utmaningarna?
Hållbarhet är ett viktigt men också komplext ämne. Det finns många olika utmaningar och det är viktigt att Lindex tillsammans med alla andra inom textilindustrin jobbar för att adressera dessa. Att ta ansvar för miljön och människorna som påverkas av vår verksamhet är av yttersta vikt för Lindex och vi strävar ständigt för att bli ännu bättre, inom alla områden.

Vad är det bästa med att arbeta på Lindex?
Det måste vara alla duktiga medarbetare som delar Lindex värderingar och arbetar tillsammans för att erbjuda den bästa shoppingupplevelsen för våra kunder. Alla värderingar är såklart lika viktiga och jag delar dem alla men mina personliga favoriter är Make it simple, Act sustainable och Seek constant improvment. Jag tycker verkligen att Lindex har en fantastisk företagskultur och här finns stora utvecklingsmöjligheter.