Taggar: kvinnor

Lindex fördjupar samarbete med WaterAid

Lindex och WaterAid startar ett gemensamt projekt för att öka tillgången till rent dricksvatten och sanitet samt förbättrad hygien i Dhaka, Bangladesh. Projektet är fokuserat till ett område i Dhaka där må...

Lindex skapar lustfyllt mode med unga konstnärer

I ett unikt samarbete med åtta unga konstnärer presenterar Lindex ‘Art meets Fashion’ – en inspirerande och uttrycksfull kollektion där två olika konstformer möts.

HERproject

Kvinnor är centrala i vår verksamhet då majoriteten av Lindex kunder, anställda och våra leverantörers fabriksarbetare är kvinnor. Detta präglar vårt samhällsengagemang där vi arbetar med initiativ som fokuse...

Lindex & WaterAid

Kvinnor och vatten är centralt i Lindex hållbarhetsarbete. Det två fokusområdena är på många sätt sammankopplade då kvinnor och flickor drabbas hårdast av brist på tillgång till rent dricksvatten och sanitet...

Möt några av deltagarna i HERhealth

HER project (Health Enables Return) är ett fabriksbaserat utbildningsprogram initierat av Business for Social Responsibility (BSR) för att förbättra kvinnliga textilarbetares situation i Asien och Afr...