2020 Circular Fashion System Commitment

På Lindex lägger vi stor vikt vid hållbarhet i alla led i våra processer. Som en del av hållbarhetsarbetet har Lindex skrivit under 2020 Circular Fashion System Commitment.

Global Fashion Agenda är en grupp som arbetar för en gemensam agenda och branschriktning för hållbart mode. På Copenhagen Fashion Summit 2017, uppmanade Global Fashion Agenda modeföretag och återförsäljare att skriva under ett åtagande med syfte att öka övergången till ett cirkulärt modesystem – 2020 Circular Fashion System Commitment

Utifrån Global Fashion Agenda:s åtgärdspunkter har Lindex satt följande mål:

  • År 2020 ska alla designers, inköpare och produktionsteam vara utbildade i cirkulär design och träningen ska vara en del av introduktionsprogrammet för alla nyanställda.
  • År 2020 ska förlängd livslängd av plagg genom funktionell hållbarhet och lätt att laga vara en del av designstrategin för utvalda produktgrupper och utgöra 10 procent av vårt sortiment
  • År 2020 ska vi erbjuda textilinsamling i alla Lindex egna butiker samt ha ett etablerat samarbete med välgörenhetsorganisationer, textilåtervinnare eller second hand-verksamheter på dessa marknader.

Åtagandet innebär också att Lindex årligen ska rapportera framstegen för respektive mål.

Läs mer om Global Fashion Agenda