Lindex & WaterAid

Kvinner og vann er svært viktig for Lindex, og en stor del av vårt bærekraftige arbeid. Det er to fokusområder som på mange måter er knyttet tett sammen da kvinner og jenter oftest blir hardest rammet av mangel på rent drikkevann, og gode sanitærforhold. Vi har et langsiktig samarbeid med WaterAid for å støtte dem i deres arbeid med å forbedre tilgangen på rent vann, og skape bedre sanitærforhold i verdens fattigste samfunn.

Over 840 millioner mennesker mangler tilgang på rent vann, og nesten 2,3 milliarder har ikke tilgang på ordentlige sanitærforhold. Sykdommer forårsaket av skittent vann dreper mer mennesker enn alle former for vold, inkludert krig. Dette er en stille katastrofe som rammer kvinner og barn hardest, og det må ta slutt. Tilgang til rent vann og sanitærforhold er ikke bare en menneskerett, det er verdighet.

Lindex har vært partner med WaterAid siden 2014 og i 2018 inngikk vi et mer omfattende samarbeid med et treårig fellesprosjekt. Prosjektet innebærer at vi sammen med WaterAid forbedrer tilgangen til rent drikkevann, sanitærfohold, og hygienen i Mirpur. Mirpur er et område i Dhaka, Bangladesh der mange tekstilarbeidere som lager klær for Lindex lever og bor. I dette området er det veldig få mennesker som har tilgang til rent vann og ordentlige toalett. Dette leder til helseproblem hvor kvinner blir hardest rammet. Gjennom samarbeidet mellom Lindex og WaterAid får innbyggerne og skoleelevene i området tilgang til rent drikkevann og ordentlig sanitærforhold. Prosjektet innebærer også utdanning om sanitet og menstruasjon hygiene, sammen med våre lokale samarbeidspartnere. Kvinner og jenter er spesielt involvert i prosjektet gjennom å være en del av ny oppstartede entreprenørskap grupper som sprer kunnskap om hygiene. Prosjektet har tre hovedmål som skal oppnås innen 2020:

  • Forbedre tilgangen til rent drikkevann, sanitet, samt forbedre hygienen i skoler og områder i Mirpur.
  • Bidra til at unge jenter jobber for å forbedre hygienevaner i Mirpur, gjennom utdanning og grupper som sprer kunnskap om hygiene.
  • Skape og utvikle kvinnelig entreprenørskap som over tid opprettholder forbedringer gjennom prosjektet.

Prosjektet blir finansiert av overskuddet fra salg av poser i Lindex butikker, i tråd med initiativet One Bag Habit. One Bag Habit har som formål å redusere forbruket av poser og øke bevisstheten om den negative miljøpåvirkningen som poser har. Overskuddet for salget av poser doneres til tiltak som driver bærekraftig utvikling. Les mer om One Bag Habit her.

Om Wateraid

WaterAid er en internasjonal organisasjon som jobber for en verden der alle har tilgang på rent vann, og ordentlige sanitæranlegg. Organisasjonen forandrer hvert år livet til millioner av mennesker gjennom økt tilgang til rent vann, sanitet og hygiene i verdens fattigste samfunn. WaterAid samarbeider med lokale partnere for bærekraftige og langsiktige løsninger. De jobber også med å påvirke beslutningstakere for å øke innsatsen for disse grunnleggende behovene på nasjonalt og globalt nivå. WaterAid jobber i 35 land, og siden 1981 har organisasjonen hjulpet 26,8 millioner mennesker med å få tilgang på rent vann og 26,8 millioner mennesker har fått tilgang til sanitærannlegg som et resultat av WaterAid sitt direkte arbeid.