Gjenbruk og gjenvinn

Det som er gammelt for deg kan være nytt for en annen. Så når du er ferdig med dine plagg, gjør dem tilgjengelig for gjenbruk og gjenvinning. Lever dine klær til en veldedighetsorganisasjon, bruktbutikk eller til oss i Lindex.

Hvert år kastes det mellom 8-10 kilo tekstiler per person i husholdningsavfallet, bare i Norge. For å møte fremtidens utfordringer må vi bli mer ressurseffektive, og gjenbruk og gjenvinning av tekstiler er en måte å spare på ressursene våre. Gjenbruk innebærer at produkter samles inn, selges og brukes omigjen. Gjenvinning betyr at produkter samles inn, materialene brytes ned og forvandles til materialer som brukes i nye produkter.

Lindex samarbeider med flere organisasjoner for å bidra til økt gjenbruk og gjenvinning av tekstil. Vi vil bidra til at innsamling av tekstiler skjer med størst mulig miljøhensyn og nært forbrukeren på en enkel måte. Vi vil også at det som gjenbrukes eller gjenvinnes tas hånd om på beste måte, slik at bruken av resirkulerte fibrer kan øke. Vår langsiktige ambisjon er å bidra til økt gjenbruk og gjenvinning i en så stor skala at vi i lengden kan lukke materialkretsløpet. På den måten kan materialer som en gang er fremstilt for å bli et plagg, benyttes flere ganger, noe som vil redusere ressursforbruket.

Du kan levere inn tekstiler i alle Lindex-butikker i Norge, Sverige og Finland. I Norge samarbeider Lindex med Fretex, i Sverige med Myrorna og i Finland med Remeo.

Hvordan foregår innleveringen?

Vi tar i mot alle typer tekstiler, uansett hvor du opprinnelig har kjøpt dem. Tekstilene må være tørre og rene og ligge i en lukket plastpose.

Du kan levere tekstilene dine i en beholder eller til de ansatte i Lindex-butikken. Når du leverer minst 1 bærepose med tekstiler, får du 25% rabatt på et valgfritt plagg til ordinær pris. Tilbudet må benyttes samtidig som du leverer. Du får maks et rabattilbud per innlevering. Tilbudet gjelder ikke i kombinasjon med andre rabatter eller på lindex.com, og kan ikke benyttes ved kjøp av gavekort.

Hva skjer med plaggene etter innlevering?

De innsamlede tekstilene vil få nytt liv, enten gjennom salg i Fretex sine butikker, utdeling via Frelsesarmeen eller ved at de eksporteres for gjenbruk i utlandet. Fretex driver ut fra prinsippene i avfallshierarkiet, som vil si at mest mulig skal gjenbrukes slik det er. Ødelagte klær som ikke kan gjenbrukes, gjenvinnes og blir til nye produkter, som for eksempel pussefiller til industrien eller isoleringsmateriell. Dine brukte klær kommer dermed både mennesker og miljø til gode.