HERproject

Vi vil at alle kvinner i hele verdikjeden vår skal kunne oppfylle potensialet sitt. De fleste tekstilarbeiderne som lager klærne våre, er kvinner. Vi arbeider med HERproject for å gi kvinner i fabrikker kunnskap om helse og økonomi.

HERproject er opplæringsprogrammer for tekstilfabrikker som ledes av BSR. Prosjektet er basert på opplæring av fagpersoner der de deltakende arbeiderne blir «faglærere» som sprer kunnskapen sin til andre arbeidere i fabrikkene.  Det er et program som forbedrer kvinnelige tekstilarbeideres velvære og økonomiske styrke, og øker uavhengigheten og muligheten til å oppfylle potensialet deres. Det er mange mennesker involvert i HERproject, siden tekstilarbeiderne deler kunnskapen med familie, venner og naboer.

Placeholder

Nå har vi blitt bevisst på helsen vår, og vi kan lære andre om mange helserelaterte faktorer. Vi har påvirket mange mennesker på denne måten

Reshma Khatun Asha

en fabrikkarbeider i Bangladesh som har deltatt i HERhealth

HERproject gir også en sterk kommersiell verdi til fabrikkeierne. Det har vist seg å øke kvaliteten og effektiviteten i fabrikker, fordi arbeiderne føler seg bedre. HERproject har også ført til bedre forhold mellom tekstilarbeiderne og fabrikkledelsen, fordi de ansatte har økt tiltro til ledelsen og ledelsen ser mer på de ansatte som enkeltpersoner. 

 Vi arbeider med to ulike programmer i HERproject: HERhealth og HERfinance Wage Digitization.

Målet vårt er at innen 2025 vil Lindex-leverandører som står for 80 % av produksjonen, ha fullført
programmet vårt for å styrke kvinner

HERhealth

Med HERhealth får kvinnelige tekstilarbeidere helseopplæring og bedre tilgang til helsetjenester.  Deltakerne kan velge blant emner som hygiene, trygt morskap, mat og ernæring, sykdommer osv.

20

fabrikker vi arbeider med i Bangladesh, Myanmar, Pakistan, India, Kambodsja og Kina, har utført HERhealth-programmet

20 000

kvinner som arbeider i fabrikker, har blitt opplært så langt

HERfinance Wage Digitization

Med HERfinance får tekstilarbeidere økonomisk utdanning innen emner som økonomisk planlegging, budsjettering, sparing og lån på en ansvarlig måte.  Dette programmet lærer opp både kvinner og menn, men har en særlig innvirkning på kvinners økonomiske styrke siden disse kvinnene ofte mangler tilgang til og kontroll over økonomien hjemme.

7

fabrikker vi arbeider med i Bangladesh, har utført HERfinance-programmet

18 000

hvorav 11 000 er kvinner, har blitt opplært så langt 

Programmet omfatter også utdanning for ansatte og ledelse i digitalisering av lønningstjenester. Ved digitalisering av betalinger kan de ansatte få overført lønnen til mobiltelefonen, som også kan brukes til å foreta betalinger. Overgangen fra kontantbaserte lønninger til digitale lønninger har mange fordeler, som økt sikkerhet, ressurseffektivitet og økt fabrikkproduktivitet.

Les mer

WE Women by Lindex

Les mer om WE Women by Lindex, der vi arbeider for mer likestilte og inkluderende arbeidsplasser i forsyningskjeden vår

Styrke kvinner

Les mer om hvorfor det å styrke kvinner er en så viktig del av løftet vårt om bærekraft.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring. Hvis du fortsetter uten å gjøre noen endringer godtar du informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og hvordan du kan avslutte abonnementet her. Cookie Policy

Choose your language