I Lindex går vi foran ved å ta ansvar for hvordan driften av vår virksomhet påvirker mennesker og miljø. En viktig del av dette ansvaret er å bruke naturressurser på en fornuftig måte. Lindex vil derfor delta i å beskytte verdens skoger, ved å fokusere på hvordan vi fremskaffer råmaterialer.

Bevaring av gamle og utrydningstruede skoger og økosystemer
Lindex vil støtte fremgangsmåter og systemer som kan bidra til en fremtid hvor det ikke benyttes materiell fra gamle og utrydningstruede skoger til å produsere kunstig fremstilte cellulosematerialer, inklusive rayon/ viskose, lyocell, modal og andre beskyttede varemerker.

Sammen med våre samarbeidspartnere i leverandørkjeden, vil vi jobbe for å beskytte verdens gjenværende gamle og utrydningstruede skoger, og leveområdene til utrydningstruede arter.

Dette vil vi gjøre ved å:

  1. Vurdere vårt nåværende forbruk av kunstig fremstilte cellulosematerialer, og jobbe for å eliminere råstoffer laget av tremasse fra leveområdene til utrydningstruede arter og fra gamle og utrydningstruede skoger, som for eksempel de boreale skogene i Canada og Russland, temperert regnskog, samt tropiske regnskoger og torvmyrer i Indonesia, Amazonas og Vest-Afrika.
  2. Jobbe for å eliminere råmaterialer laget av tremasse fra selskaper som enten driver ulovlig hogst, driver plantasjer som ble anlagt etter 1994 gjennom å omdanne eller redusere naturskoger, drifter på en måte som bryter med urfolks rettigheter, eller fra andre kontroversielle leverandører.
  3. Jobbe sammen Canopy og våre leverandører av kunstig fremstilte cellulosematerialer for å støtte samarbeid og nyskapende løsninger som bidrar til å beskytte gjenværende gamle og utrydningstruede skoger, som de kysttempererte regnskogene i Vancouver Island og Great Bear Rainforest, Canadas boreale skoger og Indonesias regnskoger.
  4. Dersom vi skulle oppdage at noen av produktene våre inneholder fibrer som kan spores tilbake til gamle og utrydningstruede skoger, leveområdene til utrydningstruede arter, eller fra ulovlig hogst, vil vi gå i dialog med leverandøren og be om at de endrer sin praksis og/ eller revurdere vårt samarbeid med dem.

Dette engasjementet er i tråd med og bygger på arbeidet til den ideelle organisasjonen Canopy, som gjennom CanopyStyle-initiativet samarbeider med merkevarer og forhandlere for å sikre at det ikke skal finnes råmaterialer fra gamle og utrydningstruede skoger i deres forsyningskjeder innen 2017.

Overgang til mer miljøvennlige og samfunnsvennlige materialer
Lindex vil samarbeide med Canopy, innovative selskaper og leverandører for å oppmuntre til utvikling av tekstilfiberkilder med redusert miljø- og samfunnspåvirkning, og som fokuserer på landbruksavfall og resirkulerte materialer.

Skogssertifisering av materialer
Der hvor punktene 1-4 oppfylles, vil Lindex ha som mål at alle cellulosebaserte materialer som benyttes i Lindex’ produkter skal komme fra ansvarlig driftede skoger. Dette inkluderer skoger miljøsertifisert i henhold til Forest Stewardship Council (FSC), og der FSC-sertifiserte plantefelt er en del av løsningen.

Anerkjenne, respektere og overholde menneskerettigheter og lokalsamfunns rettigheter
Lindex forventer at våre leverandører respekterer FNs menneskerettighetserklæring og anerkjenner urfolks og lokalsamfunns rett til sine landområder, territorier og ressurser. Vi vil anmode leverandørene om å anerkjenne urfolks og landbrukssamfunnenes frie og informerte forhåndssamtykke (FPIC), som innebærer retten til å samtykke eller avstå fra å gi sitt samtykke til nye hogsttillatelser eller etableringen av nye plantefelt. Vi forventer at leverandørene vil håndtere og løse klager og konflikter, samt avhjelpe brudd på menneskerettigheter, ved å føre en åpen, ansvarsfull og akseptabel konfliktløsningsprosess.

Støtte beste foredlingspraksis
Lindex vil løfte frem celluloseleverandører som bruker de mest miljøvennlige foredlingsprosessene for å utvikle viskose, slik som ‘closed loop’-fremstillingen av Lyocell. Vi ønsker også å skape insentiver for å kunne benytte disse leverandørene.

Redusere påvirkningen på drivhuseffekten
Vi vet at skogene er viktige for lagring av karbondioksid. Som en del av vårt pågående miljøansvar vil Lindex støtte initiativer som fremmer bevaring av skoger med høyt karbonnivå. Dette vil vi oppnå ved å oppmuntre leverandører til å unngå hogst i disse områdene, og ved å velge leverandører som benytter effektive strategier for å redusere sin påvirkning på drivhuseffekten.

Fremme industrilederskap
Lindex ønsker å bidra til en positiv endring i samarbeid med både relevante leverandører av kunstig fremstilte cellulosematerialer, samarbeidspartnere i forsyningskjeden og våre kunder. Etter hvert som arbeidet utvikler seg, vil Lindex jobbe med celluloseleverandørene, ideelle organisasjoner, andre intressenter og varemerker som er med i CanopyStyle-initiativet, for å bidra til å beskytte gamle og truede skoger, og fremme løsninger som minsker det generelle presset på skogene.