Vi arbeider med 140 leverandører, som benytter omkring 240 fabrikker, for å lage våre produkter, og vi bidrar til å skape arbeidsmuligheter for mer enn 165 000 arbeidere, primært i Asia, og hovedsakelig i Kina, India, Bangladesh og Pakistan.

Alle våre leverandører må skrive under på Lindex’ etiske retningslinjer, som har definert grunnleggende regler for arbeidsvilkår, og utgjør grunnlaget for hvordan arbeidet i leverandørkjeden skal drives, implementeres og støttes.

Våre etiske retningslinjer støter stadig på utfordringer og risikoer i forhold til menneskerettigheter, arbeidsmåter og miljøproblemer, og vi arbeider aktivt for å møte disse utfordringene.

På våre produksjonskontor har vi inspektører, ansatt av Lindex, som har som oppgave å lære opp og støtte våre leverandører og fabrikkeiere i det viktige forbedringsarbeidet som omfatter både de etiske retningslinjene og våre miljøkrav, så vel som å gjennomføre både forhåndsmeldte og uanmeldte inspeksjoner.

Punkter for fabrikkinspeksjon:

  • Møte i fabrikken
  • Ledelse
  • Gjennomgang av dokumentasjon
  • Visuell inspeksjon av fabrikklokalene
  • Intervju med de ansatte
  • Avslutningsmøte med fabrikkledelsen og opprettelse, dersom det er aktuelt, av en handlingsplan

Barnearbeid

Barnearbeid er ikke tillatt hos oss. Ingen barn skal jobbe hos noen av våre leverandører eller fabrikker som produserer varer for oss. På bakgrunn av Redd barnas retningslinjer har vi utviklet ”Lindex Child Labour Action Plan”, der det står at dersom et barn blir funnet i arbeid, skal han/ hun tas ut av arbeidet, og bli gitt mulighet til utdannelse.