For å øke fremdriften i leverandørkjeden og jobbe tettere med våre leverandører, har vi i de siste årene styrket leverandørkjeden og vi jobber i dag med færre leverandører i langsiktige samarbeid. Dette har vært en sentral del av vårt bærekraftsarbeid ettersom det bringer oss nærmere leverandørene våre, og det har gjort det mulig å forplikte oss til hverandre i form av støtte, investeringer og langsiktige forbedringsprosjekter. I dag står 40 av våre leverandører for 80 prosent av produksjonen vår.

For å påskynde den bærekraftige utviklingen i produksjonen, har vi et score card som forsterker de kommersielle insentivene for å utvikle bærekraftighet. Med et slikt score card vurderer vi våre leverandører etter hvordan de presterer innen bærekraftige temaer på en skala fra 1-5, der 5 er høyeste score. Vurderingen er basert på seks kriterier som gjenspeiler leverandørenes miljømessige og sosiale arbeid og hvor transparente de er. Resultatet av vurderingen inkluderes i vårt kommersielle score card, som er et verktøy vi bruker for å håndtere leverandører. Vi har som mål at 80 prosent av klærne våre skal produseres i mer bærekraftige fabrikker innen 2020, det vil si at fabrikkene skal ha oppnådd minst ”4 – Best Industry Practice” på vårt score card.

Transparens og åpenhet er en sentral del i vårt bærekraftige arbeid, og det er viktig for oss å dele informasjonen om hvilke leverandører og fabrikker vi jobber med. Denne listen inneholder behandlingsenheter som gjør print, broderier og vask av plagg. Listen viser enhetene vi jobber med i Bangladesh, Kina, India, Myanmar og Tyrkia, som er våre største produksjonsmarkeder. Vi jobber med å utvide listen med flere enheter fremover. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Hedberg, sjef for sortiment og forsyningskjede, +46 (0) 31-739 50 00

(Updated April 2019)