Det er viktig for oss at produksjonsarbeiderne har et godt arbeidsmiljø. Vi eier ingen egne fabrikker, men vi stiller krav gjennom våre retningslinjer for etisk handel, som alle våre leverandører må følge.

Vi har hatt slike retningslinjer siden 1997, og vi har vært medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI) fra oppstarten i 2004. Gjennom å benytte BSCIs retningslinjer for etisk handel, jobber vi for å sikre at våre leverandører tilbyr et trygt og sikkert arbeidsmiljø, som følger arbeidsloven og menneskerettighetene.

Vi jobber aktivt for å sikre at våre leverandører følger våre retningslinjer, ved å utføre inspeksjoner og oppfølginger som gjennomføres både av Lindex og av nøytrale tredjeparter. Vi jobber også kontinuerlig med dialog, opplæring og veiledning, med et mål om at våre leverandører skal jobbe selvstendig for å forbedre arbeidernes vilkår.

I samarbeid med våre leverandører strever vi for å oppnå langsiktige og bærekraftige forbedringer. Dersom vi oppdager at en leverandør ikke overholder retningslinjene for etisk handel, kommer vi til enighet om hvilke tiltak og forbedringer som kreves. Dersom leverandøren ikke gjennomfører avtalen til tross for vår anstrengelser, plasserer vi leverandøren på en stoppliste og det vil ikke legges noen flere ordre hos denne inntil de avtalte tiltakene og forbedringene er fullført.