Meille on tärkeää, että tuotannon työntekijöillä on hyvät työolosuhteet. Meillä ei ole omia tehtaita, mutta meillä on kaikille tavarantoimittajillemme vaatimukset, joita heidän tulee noudattaa.

Meillä on ollut oma Code of Conduct -säännöstömme vuodesta 1997 ja me olemme olleet Business Social Compliance Initiativen (BSCI) jäseniä sen käynnistyttyä, eli vuodesta 2004. Käyttämällä BSCI:n Code of Conduct -toimintaohjetta, me teemme työtä sen hyväksi, että meidän tavarantoimittajamme tarjoavat työntekijöilleen turvallisen työympäristön, jossa kunnioitetaan työlainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia.

Me työskentelemme aktiivisesti varmistaaksemme, että tavarantoimittajamme noudattavat meidän toimintaohjettamme, joten me järjestämme tarkastuksia ja seurantaa, joita tekevät sekä Lindex että kolmannet osapuolet. Me käymme myös jatkuvaa keskustelua, koulutamme ja annamme ohjausta, tavoitteenamme saada tavarantoimittajamme työskentelemään itsenäisesti työntekijöiden olosuhteiden parantamiseksi.

Yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa me pyrimme saavuttamaan pitkäaikaisia ja kestäviä parannuksia. Jos saamme selville, että tavarantoimittajamme ei noudata meidän Code of Conductiamme, me sovimme vaadittavissa toimenpiteistä ja parannuksista. Jos tavarantoimittaja ei toteuta vaadittavia muutoksia pyynnöstämme huolimatta, me asetamme kyseisen tavarantoimittajan kieltolistalle. Tuolloin he eivät saa enempää tilauksia, kunnes vaaditut ja pyydetyt parannukset ja muutokset ovat toteutuneet.