Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Projekt HERproject

Chceme, aby všechny ženy napříč celým naším hodnotovým řetězcem byly schopny zcela naplňovat svůj potenciál. Většina lidí, kteří pracují v textilním průmyslu a vyrábějí naše šaty, jsou ženy. Spolupracujeme s projektem HERproject, aby se pracovnicím v továrně dostalo zdravotní a finanční gramotnosti.

Projekt HERproject školí pracovníky v textilní výrobě pod záštitou organizace BSR. Je založen na školeních vedených kolegy, v rámci nichž se z účastníků stanou vyučující, kteří předávají nově nabyté vědomosti dalším pracovníkům továrny. Jedná se o program, který se snaží zvýšit kvalitu života žen, posílit jejich finanční jistoty a podpořit jejich nezávislost a možnost naplnit svůj potenciál. Projekt HERproject má obrovský dosah, protože pracovníci v textilní výrobě své poznatky sdělují rodině, přátelům anebo sousedům.

Když si rozšíříme vědomosti o zdraví, můžeme o různých zdravotních problémech učit další. Takto se nám podařilo ovlivnit již mnohé.

Reshma Khatun Asha

pracovnice továrny v Bangladéši, která se zapojila do projektu HERhealth.

V projektu HERproject se pro majitele továren skrývá silný komerční potenciál. Data ukazují, že když se pracovnice cítí lépe, v továrnách se zvyšuje kvalita výroby a produktivita práce. Projekt HERproject zapříčinil také zlepšení vztahu mezi pracovníky v textilní výrobě a vedením továrny, protože pracovníci získají ve vedení větší důvěru a vedení získá na pracovníky individuálnější pohled.

Pracujeme na dvou různých programech v rámci projektů HERproject; HERhealth a Digitalizace mezd HERfinance.

Klademe si za cíl, aby do roku 2025 dodavatelé společnosti Lindex, kteří tvoří 80 % naší výroby, dokončili program na podporu žen.

Projekt HERhealth

Projekt HERhealth, dá pracovnicím v textilní výrobě základy zdravovědy a lepší přístup k zdravotnickým službám. Účastníce projektu si mohou vybrat z témat, jako je hygiena, bezpečné mateřství, stravování a výživa nebo onemocnění a další.

20

továren, se kterými spolupracujeme v Bangladéši, Myanmaru, Pákistánu, Indii, Kambodži a Číně, dokončilo projekt HERhealth.

42 000

pracovníků mělo možnost účastnit se projektu, z nichž 20 tisíc představují ženy.

Digitalizace mezd HERfinance

V rámci projektu HERfinance se pracovníkům v textilním průmyslu dostane vzdělání v oblastech, jako je finanční gramotnost, tvorba rozpočtu a svědomité spoření nebo půjčování peněz. Tento program cílí na ženy i muže, ale ženám obzvláště pomáhá získat finanční jistotu, protože často ani nevidí a nezasahují do rozpočtu domácnosti.

7

továren, se kterými spolupracujeme v Bangladéši, dokončilo projekt HERfinance.

18 000

pracovníků jsme již ovlivnili život, z nichž 11 tisíc představují ženy.

Součástí programu je také vzdělávání pracovníků a vedení v oblasti digitalizace mezd. Díky digitalizaci výplat je možné pracovníkům vyplácet mzdu na mobilní telefon, kterým mohou platit. Oproti výplatám v hotovosti jsou digitální výplaty v mnoha ohledech výhodné, protože jsou mimo jiné bezpečnější, dochází k lepšímu využívání zdrojů a zvyšuje se produktivita práce v továrně.

Přečtěte si více

Kampaň WE Women by Lindex

Přečtěte si více o kampani WE Women by Lindex, v jejímž rámci usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější atmosféru na pracovišti napříč naším dodavatelským řetězcem.

Podporovat ženy

Přečtěte si více o tom, proč je podpora žen stěžejním bodem našeho závazku udržitelnosti.

Zvolte jazyk