Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Iniciativa Better Cotton

Celý náš řetězec je plný žen, od polí až do zkušebních kabinek a my pociťujeme odpovědnost vůči každé z nich. Společnost Lindex patří k organizaci CottonConnect a podílí se na jejím programu „Ženy v oboru bavlny“, v rámci kterého se pěstitelky bavlny učí, jak zlepšit úroveň svého živobytí pomocí metod využívaných při pěstování organické bavlny.

Ze všech vláken používáme bavlnu nejčastěji, a proto jsme se stali členy iniciativy Better Cotton Initiative (BCI) , abychom podpořili zlepšení pěstování běžné bavlny. BCI učí zemědělce, jak používat metody, které jsou šetrnější k přírodě, ale také udržitelnější ze společenského i klimatického hlediska. Nové metody cílí na šetření s vodou, omezení pesticidů a přechod z umělých hnojiv na přírodní.

Vyrovnávací systém

BCI je iniciativa, která se snaží přinést nový způsob pěstování bavlny ve velkém měřítku. Bavlna Better Cotton se nepohybuje pouze mezi polem a továrnou jako organická bavlna, ale místo toho je propojená s obrovským vyrovnávacím systémem. Takovýto vyrovnávací systém můžeme přirovnat k situaci, když nakupujete elektřinu z obnovitelných zdrojů, která pochází například z větrné elektrárny. Podporujete tím čistější výrobu elektřiny jako celek, místo toho, abyste si zajistili, že do vaší vlastní zásuvky proudí elektřina právě z té či oné větrné elektrárny. Tento vyrovnávací systém je lépe dostupný a lze ním rychleji rozšiřovat dostupnost udržitelnější bavlny po celém světě.

                                                                                                                

V globálním měřítku obrovská změna

Cílem BCI je do roku 2020 zabezpečit, že na chytřejší metody pěstování přejde pět milionů zemědělců, což odpovídá 30 procentům světové produkce bavlny. V globálním měřítku je 5 milionů zemědělců, kteří používají udržitelné metody pěstování, významným posunem v oblasti pěstování bavlny a ochrany životního prostředí.

Pozitivní dopad na živobytí

Nově nabyté vědomosti o pěstování bavlny zemědělcům v dobrém ovlivní živobytí. Při vzdělávání zemědělců se klade velký důraz na rovnost pohlaví a řeší se i další společenské faktory, jako například zákaz dětské práce. Iniciativa BCI zemědělce také učí o tom, jak škodlivá pro ně práce na poli může být – fyzicky i psychicky. Jakmile zemědělci začnou používat pesticidy a hnojiva zodpovědněji, zlepší se nejen jejich ekonomická situace díky lepší sklizni, ale také na tom budou lépe i zdravotně.

Přečtěte si více

Bavlna

Ze všech vláken používáme bavlnu nejčastěji. Přečtěte si více o tom, jak se snažíme, aby výroba bavlny byla udržitelnější.

Zvolte jazyk