Lindex är en del av Stockmannkoncernen

Lindex är en del av Stockmannkoncernen

Lindex är sedan december 2007 en del av den finska koncernen Stockmann som är noterad på NASDAQ Helsingfors. Stockmann har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Stockmannkoncernen

Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har ca 50 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 8 000. Koncernens omsättning uppgick till 1 303 miljoner euro år 2016.

Stockmanns tre affärsenheter är Stockmann Retail (Stockmannvaruhusen), Real Estate (fem fastigheter, inklusive Nevsky Centre-köpcentret i S:t Petersburg) och Lindex. Koncernens enheter har verksamhet i 17 länder.

Finansiell information

För finansiell information se Stockmanns hemsida.