HERproject

Naiset ovat meidän toiminnassamme keskeisessä osassa, koska suurin osa Lindexin asiakkaista, työntekijöistä ja tavarantoimittajiemme tehdastyöntekijöistä on naisia. Tämä näkyy meidän yhteiskunnallisessa osallistumisessamme – me työskentelemme aloitteiden parissa, jotka vahvistavat naisten asemaa ympäri maailmaa. 

Vuodesta 2012 me olemme työskennelleet HER-projektin parissa, joka on tehdastyöntekijöihin keskittyvä koulutusohjelma. Sen on käynnistänyt BSR-järjestö (Business for Social Responsibility), jonka tavoitteena on edistää tekstiilituotannossa työskentelevien naisten asemaa. HER-projekti kouluttaa osallistujista ”peer educators”, eli toistensa kouluttajia, joten koulutuksen saaneet naiset jakavat tietoa muille tehdastyöntekijöille.

HER-projekti parantaa naispuolisten tekstiilityöntekijöiden olosuhteita niin tehtaissa kuin vapaa-ajalla. Koulutusohjelma tavoittaa useita ihmisiä, jolloin tieto leviää myös naisten perhejäsenille, ystäville ja naapureille.

Meillä on HER-projektissa kaksi ohjelmaa, jotka ovat HERhealth ja HERfinance Wage Digitization.

HERhealth

HERhealth antaa tekstiilitehtaiden naistyöntekijöille terveyskoulutusta, jotta he oppivat lisää henkilökohtaisesta terveydestä ja pääsevät terveyttä edistäviin palveluihin. Osallistujat valitsevat itse missä aiheissa he tarvitsevat koulutusta, kuten terveys, turvallisuus, hygienia, turvallinen äitiys, ruokavalio ja sairaudet. Siitä lähtien, kun Lindex alkoi työskennellä HERhealthin kanssa, olemme antaneet terveyskoulutusta noin 13 000 naiselle Bangladeshissa, Intiassa ja Pakistanissa.

Vuoden 2014 aikana laajensimme HERhealth-koulutuksen koskemaan myös yhden intialaisen tavarantoimittajamme miestyöntekijöitä. Tämä projekti tuotti positiivisia tuloksia, sillä arkaluontoisia aiheita koskeva keskustelu miesten ja naisten välillä kehittyi. Vuoden 2016 aikana jatkoimme Intiassa myös projektin parissa, johon kuuluivat miehet ja naiset.

Kansainvälisenä naistenpäivänä 2016 me huomioimme tekstiilitehtaiden naistyöntekijöitä ja lahjoitamme myynnistämme 10 prosenttia HERhealthiin, jotta voimme tavoittaa yhä useampia naisia. Lahjoitus käytetään HERhealth-projektiin Bangladeshissa, Kiinassa, Intiassa ja Myanmarissa.

HERfinance Wage Digitization

HERfinance antaa tekstiilitehtaiden työntekijöille talouskoulutusta taloudellisessa suunnittelussa, budjetoinnissa, säästämisessä ja vastuullisessa rahanlainaamisessa. Tämä ohjelma saavuttaa sekä naiset että miehet, mutta sillä on erityinen vaikutus naisten taloudelliseen vaikuttamiseen, sillä heiltä puuttuu usein pääsy ja kontrolli kotitalouden raha-asioihin. Vuonna 2015 Wage Digitization lisättiin koulutusohjelmaan, joka pyrkii kouluttamaan työntekijöitä ja tehtaan johtoa palkanmaksun digitalisoinnissa ja yhdistää työntekijät ja erilaiset talouspalvelut. Maksujen digitalisoinnin myötä voivat työntekijät saada palkkansa matkapuhelimeensa, jota he voivat käyttää maksamiseen. Siirtymisessä käteisestä digimaksamiseen on monia etuja, kuten lisääntynyt turvallisuus, voimavarojen tehokkuus ja tehtaiden tuonannon kasvattaminen. Wage Digitization on pilottiprojekti, joka alkoi vuonna 2015 BSR:n ja Bill & Melinda Gates Foundationin yhteistyöstä. Sen jälkeen, kun Lindex liittyi mukaan HERfinance Wage Digitization -projektiin, olemme tavoittaneet noin 7 800 työntekijää Bangladeshissa.

HER-projektin tulos

Työskentelemällä HER-projektin parissa me tuemme tehdastyöntekijöiden hyvinvointia ja taloudellista vahvuutta. HER-projekti lisää myös tehtaiden laatua ja kannattavuutta, kun työntekijät voivat entistä paremmin. Tämä kaupallinen puoli innostaa tehtaiden omistajia osallistumaan projektiin. HER-projekti on osoittanut, että se parantaa työntekijöiden ja tehtaan johdon välisiä suhteita, sillä johto luottaa paremmin työntekijöihin ja johto näkee työntekijät enemmän yksilöinä. Tästä voit lukea lisää HER-projektiin osallistuneista naisista ja heidän kokemuksistaan.

Photo © BSR